Wednesday, August 28, 2013

Video : Fakta Sebenar Untuk Syiah. Salasilah Keluarga Khulafa Ar-Rasyidin.

بسم الله الرحمن الرحيمIni adalah klip dari kuliah "The natural successor-Abu Bakr [ra] The Shia Sunni debate (Pengganti alami -Abu Bakr [ra] Debat Sunni Syiah" di mana ramai dari kalangan muslim yang tidak mengetahui fakta ini tidak kira Ahlisunnah mahupun dari kalangan Syiah sendiri.

Sheikh Mumtaz Ul-Haq menceritakan tentang bagaimana para Ahlu Bait menamakan keturunan mereka dengan nama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Pernikahan para Ahlu Bait dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman.

Hayatilah. Wallahu'alam...

No comments:

Post a Comment